Najdeme pro Vás to správné řešení

Rosteme s Vámi - minulý rok byl pro nás rekordní, děkujeme. Vaše důvěra nás zavazuje.

Jak Vám můžeme prospět?

Dotační management a administrace projektu

Pouhé získání dotace nepokrývá komplexně proces správy získaných prostředků.

Provedeme Vás od začátku až na konec procesu práce s dotovanými projekty.

Naše služby v této oblasti

Řízení organizace a strategický rozvoj

Jedná se o strategické služby v oblasti dlouhodobého řízení organizace nebo regionu.

Orientaci řízení na výkon s ohledem na možnosti informační společnosti.

Naše služby v této oblasti

Informační technologie

Naším cílem je pomoci Vám a z ICT učinit spolehlivý nástroj podporující úspěch Vašich záměrů.

Umíme mluvit s dodavateli systému, servnisními středisky a také projektově řídit Váš tým.

Naše služby v této oblasti

Janečka consulting, s.r.o.

Společnost Janečka consulting, s.r.o., která byla založena roku 2008 jako konzultační skupina pro poradenství na projektech vyžadujících vyšší stupeň kooordinace mezi různými odbornostmi, jako jsou například dotované projekty.

Společnost Janečka consulting, s.r.o. je personálně a majetkově propojena se společností HCM Computers s.r.o.,  se kterou také sdílí znalostní bázi a také reference.

Dozvědět se více o HCM Computers s.r.o.